Op zoek naar een geschikte dekreu

Als fokker heb ik toegang tot een database waarin alle in het Nederlands Honden StamBoek (NHSB) opgenomen wetterhounen (en stabijhounen) staan en van de bij de NVSW bekende honden zo veel mogelijk gegevens met betrekking tot gezondheid, efelijke aandoeningen en familierelaties. Ook is het mogelijk om 'proefnesten' te maken waarin de inteeltcoëfficient berekend wordt van de puppies die uit een bepaalde reu-teef combinatie geboren zouden worden. Op basis van aldie gegevens heb ik een aantal reuen gekozen die mij geschikt en aantrekkelijk leken. Voor vijf reuen heb ik een dekadvies aangevraagd bij de Wetterhoun-fokadviescommissie (FAC) van de NVSW. De FAC heeft een positief advies gegeven voor vier van die vijf.

Mijn keuze is gevallen op Wytse Douwe fan de Fije Wetters. De inteeltcoëfficiënt voor de puppies is over 4 generaties 0,39. De afstamming van de puppies uit die combinatie is hieronder afgebeeld: