Fokkerij en inteelt

De Wetterhoun-populatie is klein. In het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB) staan minder dan 1000 wetters ingeschreven en buiten Nederland leven er slechts enkele tientallen. Van dat toch al kleine aantal wordt maar een klein deel ingezet voor de fok. Dat betekent dat oplopende inteelt onontkoombaar is. Die stijgende inteelt leidt tot problemen met de vruchtbaarheid (kleine nesten, teven die leeg blijven, reuen die niet of moeizaam dekken) en de gezondheid van het ras. Daarom heeft de NVSW, na intensief onderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen en met medewerking van de stichting Zeldzame Huisdieren, een plan opgezet om hier iets aan te doen door vers bloed in te gaan fokken.

Outcross

Het veilig inkruisen van honden van een ander ras lijkt eenvoudiger dan het is. Op de site van de NVSW wordt uitgebreid beschreven wat daar allemaal voor nodig is. In totaal zullen er vijf outcross-trajecten worden gestart, met steeds een reu van een ander ras.

In 2014 zijn de eerste twee outcrosstrajecten gestart, een combinatie Wetterhoun-teef x Koningspoedel-reu en een combinatie Wetterhoun-teef x Labrador-reu beide met F1-nesten in november 2014. Intussen zijn uit deze combinatie ook een aantal F2-nesten geboren (75% Wetterhoun, 25 % Poedel of Labrador)

In 2017 is het derde traject gestart met de combinatie Wetter x Airdale Terrier, met het F1-nest in november 2017.

Al in 2014 is door het fokkersberaad niet alleen gekozen voor de Poedel en Labrador, maar ook voor de Barbet. Nu is er een Barbet-reu gevonden die aan de in het Fokbeleidsplan gestelde eisen voldoet. Zijn naam is Tamino vom Staufener Schlossberg.

Ik heb Froukje aangemeld als "startmoeder" voor dit vierde Outcrosstraject. De leden van de door de Raad van Beheer aangestelde Aangewezen Jury hebben ingestemd met deze combinatie.