Fokken met de tweede generatie van het tweede nest

Bij de definitieve beoordeling zijn drie teven en een reu geselecteerd voor het fokken van de volgende Outcross-generatie (F2):
- de teven zijn Afke Froukje (Byrte), Eelkje Froukje (Dycke) en Sytske Froukje (Janna)
- de reu is Wybren Ollie (Wiebe). De reu Gerben Ollie is reserve.

Dycke (Eelkje Froukje) heeft op 1 april 2022 een nestje geworpen van 3 reutjes en 1 teefje. Kijk verder op de site van de kennel Fan de Boskstede, bij het E-nest