Op zoek naar een geschikte dekreu

De wetterhoun-populatie is klein en daaruit wordt met maar een klein aantal honden gefokt. Het is daarom niet gemakkelijk om een reu te vinden, waarbij de inteelt en de kans op overdracht van erfelijke aandoeningen zo klein mogelijk is. Als fokker heb ik toegang tot een database waarin alle in het Nederlands Honden StamBoek (NHSB) opgenomen wetterhounen (en stabijhounen) staan en van de bij de NVSW bekende honden zo veel mogelijk gegevens met betrekking tot gezondheid, efelijke aandoeningen en familierelaties. Ook is het mogelijk om 'proefnesten' te maken waarin de inteeltcoëfficient berekend wordt van de puppies die uit een bepaalde reu-teef combinatie geboren zouden worden. Op basis van aldie gegevens heb ik een aantal reuen gekozen die mij geschikt en aantrekkelijk leken. Voor vijf reuen heb ik een dekadvies aangevraagd bij de Wetterhoun-fokadviescommissie (FAC) van de NVSW. De FAC heeft een positief advies gegeven voor vier van die vijf.

Mijn keuze is gevallen op Wytse Douwe fan de Fije Wetters. De inteeltcoëfficiënt voor de puppies is over 4 generaties 0,39. De afstamming van de puppies uit deze combinatie is hieronder afgebeeld:

Bij een kennismakingsbezoek begin 2017 bleken Froukje en Wytze elkaar wel te mogen en eind april heeft Wytse Froukje gedekt.

Wytse Douwe fan de Frije Wetters