Op zoek naar een geschikte dekreu

De wetterhoun-populatie is klein en daaruit wordt met maar een klein aantal honden gefokt. Het is daarom niet gemakkelijk om een reu te vinden, waarbij de inteelt en de kans op overdracht van erfelijke aandoeningen zo klein mogelijk is. Als fokker heb ik toegang tot een database waarin alle in het Nederlands Honden StamBoek (NHSB) opgenomen wetterhounen (en stabijhounen) staan en van de bij de NVSW bekende honden zo veel mogelijk gegevens met betrekking tot gezondheid, efelijke aandoeningen en familierelaties. Ook is het mogelijk om 'proefnesten' te maken waarin de inteeltcoëfficient berekend wordt van de puppies die uit een bepaalde reu-teef combinatie geboren zouden worden. Op basis van aldie gegevens heb ik een aantal reuen gekozen die mij geschikt en aantrekkelijk leken. Voor vijf reuen heb ik een dekadvies aangevraagd bij de Wetterhoun-fokadviescommissie (FAC) van de NVSW. De FAC heeft een positief advies gegeven voor vier van die vijf.

Mijn keuze is gevallen op Wytse Douwe fan de Fije Wetters. De inteeltcoëfficiënt voor de puppies is over 4 generaties 0,39. De afstamming van de puppies uit deze combinatie is hieronder afgebeeld:

Afwachten

Bij een kennismakingsbezoek begin 2017 bleken Froukje en Wytze elkaar wel te mogen en eind april heeft Wytse Froukje gedekt. Dan begint het wachten. Na 28 dagen worden bij een echo 7 vruchtblazen gezien. De dekking is dus geslaagd, maar hoeveel pups er precies zullen komen is nog niet zeker: misschien zijn niet alle vruchtblazen gezien maar er kunnen er ook een of meer toch niet tot ontwikkeling komen. Omdat het voor mij de eerste keer is ben ik blij met het aanbod van een ervaren collega-wetterhounfokker, om mij te komen helpen.

Wat een rijkdom

Op 26 juni is het zover. Eind van de middag beginnen de weeën. In de loop van de avond zwakt de activiteit wat af, maar even na middernacht zet het toch door. Om 3 uur wordt de eerste pup geboren, een reutje. In de volgende zes uur volgen er met wisselende tussentijd nog zes wollebolletjes. Uiteindelijk lagen er nog zes uur later negen kerngezonde puppen in de werpkist, drie reutjes en zes teefjes, met een gemiddeld gewicht van 430 gram. Wat een rijkdom…

Intensieve weken

De volgende 8 weken waren heel intensief, in de tweede week even nogal spannend, maar het was genot om het clubje te zien opgroeien. Gelukkig was het geen probleem om alle puppen te plaatsen. Eind augustus hebben we acht van de negen puppen uitgezwaaid. Ze waren allemaal meer dan tien keer zo zwaar als bij de geboorte. Twee van de teefjes zijn naar het buitenland vertrokken, de ene naar Duistland en de andere helemaal naar de VS. Ik wilde graag zelf een van de teefjes houden, maar na een paar maanden werd duidelijk dat Froukje daar erg ongelukkig door werd. Gelukkig hebben we snel een andere plek voor Fetsje gevonden bij mensen die mij onlangs nog berichtten dat zij helemaal dol op haar zijn. Op de Fokkersdag van juni 2017 was het hele nest aanwezig, al was de Amerikaanse dame dat niet in levenden lijve maar in de vorm van een verslag met foto's. Wat een mooie club was dat: blije honden en blije bazen.