Fokken met de tweede generatie

De eigenaren van vier teefjes en twee reuen uit het eerste nest hebben al meteen aangegeven dat zij mogelijk met hun Wetter willen gaan fokken:
- de teefjes zijn Mynke Froukje, Hinke Froukje, Jeltje Froukje (Tia) en Doutsen Froukje
- de reuen zijn Teye Wytse en Hidde Wytse

Jeltje Froukje (Tia) heeft op 1 februari 2020 een nestje geworpen van 5 reutjes en 1 teefje. Kijk verder op de site van de Duitse wetterhounkennel Zottelohren an der Leine

Mynke Froukje heeft op 16 mei 2020 een nestje geworpen van 6 reujes en 2 teefjes. Kijk verder op de site van wetterhounkennel Schoutestaete